CRM הלן דורון

חברת הלן דורון הינה חברה ישראלית שהפכה לסיפור הצלחה בינלאומי בפיתוח והשמה של שיטות לימוד. החברה הינה חברה בינלאומית הפועלת בכ – 35 מדינות בינהן: גרמניה, פולין, צרפת, הונגריה, צ'כיה, מרבית מדינות אירופה וכן דרום אמריקה.
לחברה 700 זכיינים בינלאומיים ,ניהול החברה בסדר גודל כזה דרש מקברניטי החברה הערכות טכנולוגית ניהולית חדשנית. מודל הזכיינות המצלייח דרש תמיכה באמצעות מערכת טכנולוגית ייחודית שנעניק פתרונות 360.
המערכת שפיתחה חברת BSOFT חולשת על מגוון רחב של תחומים בניהול הכולל של החברה הבינלאומית:
- מערכת לניהול הפרסונל הכוללת את צוות המורים, מדריכים והמרכזים עצמם.
- מערכת לניהול מכירות.
- מערכת לניהול פיננסי הכולל בתוכו את נושא התגמולים.
- מערכת לניהול איכות השירות.
פיתוח המערכת נעשה בשיתוף עם מנהלי הלן דורון, מומחים פדגוגיים מומחים פיננסים, מומחים לוגיסטיים, מנתחי מערכות ומהנדסי BSOFT.