CRM הבנק הבינלאומי

חברת ביסופט תוכנה בע"מ השלימה את הפיתוח והפריסה של מערכת CRM לניהול כולל של תהלכי השימור והמכירה בכל הבנקים בקבוצת הבנק הבינלאומי. המערכת ,שפותחה ע"י החברה על פי אפיון מחלקות הבינה העסקית בבנק, מנהלת ומבקרת תהליכים בסניפי הבנק ובמוקדים הקוליים.
המערכת , המשרתת כ 4,000 משתמשים, כוללת מודולים לניהול תהליכי עבודה , הגדרה גנרית של חוקים עסקיים , ניהול יעדים ומכירות , מבט לקוח מקיף ומערכת תצוגה המאפשרת לכל אחד מהבנקים בקבוצה ולכל גורם ניהולי לקבל את המידע הרלוונטי הדרוש לו לקבלת החלטות עסקיות בזמן אמיתי.

המערכת כוללת את המרכיבים העקריים הבאים:

ניהול ומעקב יעדים
מערכת המאפשרת ניהול Top Down ו/או Bottom Top של היעדים תוך ביצוע מעקב אחרי הזנת היעדים השנתיים של העובדים ומעקב שוטף של יעדי התכנון מול הבצוע בחתכים מגוונים.

מכירות
מערכת \המאפשרת ניהול מקיף ואפקטיבי של כל תהליכי המכירה בארגון

מבצעים
הגדרת מבצעים שיווקים כולל הפצה ליחידות / סניפים. יכולת קלה להגדרת יעדים ברמות הארגוניות השונות. מעקב התקדמות המבצע בזמן אמיתי ועוד.

שימור
מערכת השימור הינה מערכת כלל ארגונית שנועדה לשפר את שביעות רצון הלקוחות במדדים שונים. המערכת תומכת בתהליכי שימור מובנים כולל טיפול במאפייני נטישה , חוקים ליצירת קשר עם הלקוח , ועוד.

ניהול קמפיינים
מערכת המאפשרת ניהול Top Down ו/או Bottom Top של היעדים תוך ביצוע מעקב אחרי הזנת היעדים השנתיים של העובדים ומעקב שוטף של יעדי התכנון מול הבצוע בחתכים מגוונים.

הודעות שיווקיות
מערכת המאפשרת ניהול Top Down ו/או Bottom Top של היעדים תוך ביצוע מעקב אחרי הזנת היעדים השנתיים של העובדים ומעקב שוטף של יעדי התכנון

מעקב ובקרה
מערכת המאפשרת ניהול Top Down ו/או Bottom Top של היעדים תוך ביצוע מעקב אחרי הזנת היעדים השנתיים של העובדים ומעקב שוטף של יעדי התכנון מול